De op deze website getoonde informatie wordt door SterVideo Produties met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. SterVideo Producties aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de op deze website opgenomen informatie. Verwijzingen naar websites die niet door SterVideo Producties worden onderhouden zijn louter ter informatie voor de bezoeker opgenomen. SterVideo Producties is selectief ten aanzien van de sites waar naar verwezen wordt. SterVideo Producties kan niet instaan voor de inhoud van deze sites en de werking van deze sites. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van SterVideo Producties.

Enthousiast geworden?